1.Mục đích và phạm vi thu thập thông tin :

Dữ liệu thu thập trên website là : họ tên , địa chỉ , email , số điện thoại . Đây là các thông tin cần thiết cho công ty chúng tôi để đăng ký sử dụng dịch vụ trên website để đảm bảo quyền lợi an toàn nhất cho khách hàng .

2.Phạm vi sử dụng thông tin :

Chúng tôi sử dụng thông tin khách hàng vào các mục đích :

  • Cung cấp dịch vụ mà duongquanvilla.com
  • Hỗ trợ về vấn đề bảo hành Liên lạc để giải quyết với khách hàng
  • Không sử dụng thông tin khách hàng cho bên ngoài với mục đích xấu

3.Thời gian lưu trữ thông tin :

Dữ liệu của khách hàng sẽ được lưu cho đến khi khách hàng tự hủy bỏ . Còn trong mọi trường hợp thông tin của khách hàng đều được bảo mật trong công ty của chúng tôi

4.Địa chỉ của đơn vị chủ quản Sàn giao dịch thương mại điện tử duongquanvilla.com:

Trụ sở: Thôn Bấc Vang, xã Dương Quan, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Hotline: 0987 415 678  

Email: [email protected]

5.Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu thành viên:

Có vấn đề gì về tài khoản đăng nhập hoặc muốn chỉnh sửa thông tin xin vui lòng liên hệ qua hotline : 0987415678