Trụ sở: Thôn Bấc Vang, xã Dương Quan, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Hotline: 0987 415 678 

Email: [email protected]

Thời gian làm việc 8h00-17h30( từ T2-T7)